Сопот - Хижа Добрила

[Град Сопот – хижа Добрила] Изкачването от Сопот се улеснява от седалковата въжена линия. С лифта се достига до междинната лифтова станция, откъдето по опороен терен се тръгва на север – северозапад. Постепенно наклонът намалява, пътеката завива на запад – северозапад. Минава се през скалистото възвишение Пресечен камък, на запад от което се отклонява пътеката към близката ведомствена хижа Незабравка. От него се продължава право на север, по стълбова маркировка, прокарана по наклонени пасища. От запад са иглолистните гори, покриващи източния склон на връх Добрила, а от изток – дълбоката скалиста пропаст на Манастирска река. Пътеката минава вляво от кошара и след това вдясно от паметната плоча на Дядо Яни. Пътеката се разширява и траверсира почти по хоризонтал източния склон на връх Добрила. До хижа Добрила се стига след преминаването на плитко долче и излизане на седловината между върховете Добрила и Амбарица. Време за маршрута със седалкова въжена линия + 1.30ч. пеша или 4.00ч. по маркирана пътека.

Сайт на Хижа Добрила – http://www.dobrila.eu/

Comments are closed.