Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

5 Nov

posted by

Categories: Uncategorized, Другите за нас, Новини, Събития

Comments: 0

„Център Регион Груп “ ЕООД спечели проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 30.09.2020г. „Център Регион Груп “ ЕООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-19063-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 10 000,00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.

Най-доброто място за летене

24 Sep

posted by

Categories: Другите за нас

Comments: 0

http://www.peika.bg/
Парапланер за двама, моля!
21 СЕПТЕМВРИ 2012 Автор: Мария Ангелова

Кое е най-доброто място за летене?

Според Красимир най-доброто място за летене в България, че и в цяла Европа, е Сопот. Там условията са подходящи почти през цялата година. Лятото не може да се лети само ако вали.

Сопот е предпочитан не само от българските, но и от чуждестранни пилоти, коментира Валери Цветанов. След Сопот в България се нареждат Врачанският балкан, Шуменското плато, с. Добростан (край Пловдив), Витоша, Сливен, а през лятото – всички по-високи места по морския бряг.